Ofte stillede spørgsmål

Jeg vil gerne se følgende
afsnit

Hvem er Copydan Erhverv?

Copydan Erhverv er en del af Copydan Verdens TV, som håndterer aftaler om tv til offentlig visning.

Copydan Verdens TV er en non-profit forening uden formue og godkendt af Kulturministeriet til at indgå aftaler om brug af radio- og tv-indhold på vegne af en lang række kunstnere og kulturproducenter (rettighedshaverne). Betaling for brugen sendes videre til rettighedshaverne.

Tilbage til toppen

Viser du tv i din virksomhed?

Når du viser tv i din restaurant, din reception, din butik, dit hotel ol., hvor der er offentlig adgang, kaldes dette for ”tv til offentlig visning”. Når du viser tv i din kantine ol., hvor mere end 40 personer følger med, er dette også ”tv til offentlig visning”.

Tilbage til toppen

Hvor er der typisk tv til offentlig visning?

Barer/caféer

Idrætsanlæg/-haller

Campingpladser

Bilforhandlere/-værksteder

Pleje- og dagcentre

Fitnesscentre

Restauranter

Idrætsforeninger

Receptioner

Tilbage til toppen

Hvem har rettighederne til tv-programmet?

Når rettighedshaverne laver tv-indhold, så ejer de rettighederne til indholdet. Det er reguleret i den danske ophavsretslov. Viser du tv i din virksomhed, kræver det derfor en særlig aftale med tv-stationen og rettighedshaverne bag.

Der er et stort antal rettigheder involveret, når det gælder anvendelse af tv-programmer. Udover tv-stationen selv har mange af dem, der bidrager til programmerne, rettigheder. Det er fx instruktører, musikere, komponister, pladeselskaber, fotografer, skuespillere og manuskriptforfattere.

Tilbage til toppen

Hvad står der om offentlig fremførelse/offentlig visning i lovgivningen?

Det følger af ophavsretslovens § 2, at kunstnere og kulturproducenter har eneret til at råde over de værker, fx tv-programmer, de skaber. Det betyder, at de fx bestemmer, om deres værk må gøres tilgængeligt for andre ved offentlig visning, og om der må fremstilles eksemplarer af værket. Derfor kræver det en aftale med rettighedshaverne at vise tv offentligt.

Det følger også af ophavsretslovens § 69, at en radio- eller tv-station har eneretten til sine fjernsynsudsendelser. Derfor kræver det en aftale med tv-stationen at vise tv offentligt.

Det fremgår af lovmotiverne fra 1961 til ophavsretsloven, at visning af værker, fx et tv-program, også internt i en virksomhed for en større kreds, dvs. mindst 40 personer, også er offentlig visning.

Tilbage til toppen

Hvor kommer mit tv-signal fra?

Ofte vil tv-udbyderen også stå for levering af dit tv-signal, men det kan være, at du får dit tv-signal hos andre tv-udbydere som fx YouSee, Boxer, Waoo eller en antenneforening. Din betaling til signal-leverandøren dækker ikke for din offentlige visning af tv-kanalerne, men derimod alene for din egen private brug af tv-kanalerne. Viser du dine tv-kanaler offentligt, skal du derfor have en særlig aftale om denne brug.

Tilbage til toppen

Hvem skal du kontakte, når du kommer i tvivl?

Du er altid velkommen til at kontakte Copydan Erhverv, hvis du har spørgsmål til offentlig visning eller til indholdet på denne hjemmeside på kundeservice@copydanerhverv.dk eller telefon 35 44 14 87.

Har du spørgsmål til visning af Viasats tv-kanaler, kan du skrive til Viasat på administration@viasat.dk eller ringe på telefon 77 30 55 40.

Har du spørgsmål til visning af Canal Digitals tv-kanaler, kan du skrive til Canal Digital på erhverv@canaldigital.dk eller ringe på telefon 70 70 25 75.

Tilbage til toppen

Er du medlem af en erhvervsorganisation eller et branchefællesskab?

Erhvervsorganisationer og branchefællesskaberne kan ofte være dig behjælpelig med spørgsmål i forbindelse med tv til offentlig visning.

Er du godkendt af Campingrådet, kan du kontakte info@campingraadet.dk.

Er du medlem af Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), kan du kontakte drc@thehost.dk.

Er du medlem af Dansk Erhverv, kan du kontakte info@danskerhverv.dk.

Er du medlem af Dansk Industri, kan du kontakte di@di.dk.

Er du medlem af Halinspektørforeningen, kan du kontakte post@h-i.dk.

Er du medlem af HORESTA, kan du kontakte horesta@horesta.dk.

Er du medlem af DK-Camp, kan du kontakte info@dk-camp.dk.  

Tilbage til toppen

Hvem er aktørerne på området for offentlig visning?

Viasat er et dansk selskab i den svenske MTG-koncern. Viasat distribuerer en række tv-kanaler, herunder selskabets egne TV3-kanaler og TV3 Sport-kanaler samt en række tv-kanaler ejet af andre.

Discovery Networks Danmark er et dansk selskab i Discovery Northern Region. Discovery står bl.a. bag kanalerne Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, og Canal 9 samt Eurosport.

Canal Digital er et dansk selskab i den norske Telenor-koncern. Canal Digital distribuerer en række tv-kanaler ejet af andre, herunder Kanal 5 og 6’eren, som er ejet af Discovery.

C More er en del af det svenske selskab C More Entertainment AB. C More distribuerer en række tv-kanaler, herunder C More Action, C More Emotion og C More Series.

Copydan Erhverv er en del af Copydan Verdens TV, som er en fælles forening for over 30 rettighedshaver-grupper og kan på vegne af disse indgå aftale om brug af fx tv-indhold.

KODA/Gramex er fællesforeningerne for musikrettigheder. Som bruger skal man – som hidtil – også have en aftale med KODA/Gramex, som håndterer musikrettighederne sammen.

Tilbage til toppen

Hvad er kollektiv forvaltning og aftalelicens?

Copydan Erhverv er en del af Copydan Verdens TV, som på vegne af indholdsskaberne (kunstnere og kulturproducenter) kollektivt forvalter deres rettigheder over for virksomheder og institutioner, der ønsker at bruge tv-indhold. Denne kollektive forvaltning gør det lettere for virksomheder at bruge andres indhold, da man kan indgå en aftale med Copydan i stedet for at skulle indgå individuelle aftaler med de mange kunstnere og kulturproducenter bag tv-indholdet. Copydan er på denne måde bindeled mellem brugerne af indhold samt skaberne bag.

Copydan er godkendt af Kulturministeriet til benyttelse af den såkaldte aftalelicens. Aftalelicens betyder, at en repræsentativ organisation af rettighedshavere til en bestemt type indhold/værker kan indgå kollektive aftaler med en bruger om udnyttelse af indholdet. Aftalen får virkning for både medlemmerne af organisationen og for andre rettighedshavere og sikrer dermed brugerne mod yderligere krav.

Copydan har ingen formue og er non-profit. Administrationsomkostningen afholdes af Copydans medlemsorganisationer.

Tilbage til toppen

 • logo__0000s_0012_Layer 7.jpg
 • logo__0000s_0004_Layer 18.jpg
 • logo__0000s_0005_Layer 14.jpg
 • logo__0000s_0007_Layer 12.jpg
 • logo__0000s_0009_Layer 10.jpg
 • logo__0000s_0006_Layer 13.jpg
 • logo__0000s_0002_Layer 17.jpg
 • logo__0000s_0000_Layer 3.jpg
 • logo__0000s_0015_Layer 4.jpg
 • logo__0000s_0010_Layer 9.jpg
 • logo__0000s_0013_Layer 6.jpg
 • logoer_nk__0000s_0009_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0008_Vector Smart Object.jpg
 • logo__0000s_0003_Layer 16.jpg
 • logo__0000s_0008_Layer 11.jpg
 • logoer_nk__0000s_0005_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0003_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0007_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0000_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0001_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0004_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0002_Vector Smart Object.jpg
 • logoer_nk__0000s_0006_Vector Smart Object.jpg